C-Son Consult - Rumar Carlsson - Miljötjänster för din verksamhet

Välkommen

Driver du en verksamhet som är prövningspliktig eller på
annat sätt berörs av miljöbalkens bestämmelser?

Behöver du hjälp med myndighetskontakter och goda råd
på miljöområdet?

Då kan C-son Consult hjälpa dig!

C-son Consult är ett litet flexibelt miljökonsultföretag som
ägs och drivs av Rumar Carlsson.

Detta gör C-son Consult

Oftast, men inte enbart, gäller uppdragen att biträda verksamheter som är prövningspliktiga enligt miljöbalken.

Exempel på typer av uppdrag:

 • Samråd med myndigheter
 • Miljökonsekvensanalys och -beskrivning (MKB)
 • Utvärdera och föreslå reningstekniker
 • Tillståndsansökan/anmälan enligt miljöbalken
 • Upprätta och/eller genomföra kontrollprogram
 • Förstagångsbesiktning/periodisk besiktning
 • Åtgärdsprogram
 • Provtagning av vatten och mark
 • Utvärdering av undersökningsresultat
 • Miljörapporter

Oberoende av bransch

Uppdrag spänner över ett stort antal branscher med fokus på att tillämpa miljöbalkens bestämmelser inom olika områden.

Exempel på branscher A – Ö:

 • Avfallshantering,
 • Batteritillverkning,
 • Bryggeri,
 • Fodertillverkning,
 • Förorenad mark,
 • Glastillverkning,
 • Keramiktillverkning,
 • Krematorieverksamhet,
 • Kärnkraft,
 • Marksanering,
 • Mejeri,
 • Slakteri,
 • Sågverk,
 • Tryckeri,
 • Träindustri,
 • Träskyddsbehandling,
 • Täktverksamhet,
 • Vattenkraft,
 • Verkstadsindustri,
 • Ytbehandling,
 • Övrigt.

Om Företaget

I mer än 30 års tid har C-son Consult sett till att företag och kommuner har kunnat driva sina verksamheter i samklang med miljö-lagstiftningen.

Många år inom miljöbranschen borgar för en gedigen erfarenhet och har gett ett stort kontaktnät inom olika specialområden. Detta är en styrka. Ofta är miljöfrågorna komplexa och kräver olika kompetenser.

Kontakt

Tel: 0702 03 00 40

email: rumar@c-sonconsult.se